Konferencja PTDE 2023
Konferencja PTDE 2023

Prelegenci

doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, długoletni nauczyciel szkół średnich i wyższych, także wieloletni pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi (koordynator egzaminu maturalnego z historii oraz kierownik Pracowni Analiz Wyników Egzaminacyjnych), obecnie nauczyciel w Międzynarodowej Szkole Mistrzostwa Sportowego "Edukacja i Sport" w Łodzi; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych
popularno-naukowych z zakresu historii, dydaktyki i analiz wyników egzaminacyjnych. → 

 

Dr hab. prof. UW Radosław Kucharczyk jest absolwentem Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie pracuje na stanowisku profesora UW w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języków Romańskich. Prowadzi zajęcia z glottodydaktyki (zajęcia dla studentów ścieżki metodycznej oraz konwersatoria i seminaria specjalistyczne) oraz z praktycznej nauki języka francuskiego. →

 

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju. Główne kierunki działalności naukowej: dydaktyka, pomiar dydaktyczny, diagnostyka edukacyjna. Główne dzieła: Testy osiągnięć szkolnych. Podstawowe pojęcia i techniki obliczeniowe (1975);  Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Teoria i zastosowania (1990). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki (2007). Diagnostyka edukacyjna (2009) →

Wykładowca i profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Kieruje Katedrą UNESCO im. Janusza Korczaka. W kadencji 2020-2024 pełniła funkcję Senatora i Pro-rektora ds. Rozwoju. Bada zagadnienia z obszaru nauk społecznych dot. nierówności, inkluzji, rozpraw człowieka, praw dziecka. Zasiada w Zarządzie Komitetu Badawczego “Language and Society” Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego RC 25 ISA oraz w Prezydium Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. →

Jest absolwentką biologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i wychowania fizycznego na AWF w Poznaniu. Ukończyła kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Coaching, Tutoring oraz Trening umiejętności interpersonalnych w Kaliskiej Akademii Trenerów Oświaty.
W pracy dydaktycznej w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum zyskała doświadczenie w stosowaniu oceniania kształtującego. Obecnie związana jest z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Odpowiada za rozwijanie głębokiego uczenia się w szkołach zrzeszonych w Laboratorium i Klubie Szkół uczących się. Jest trenerką, autorką publikacji, tworzy eksperckie materiały merytoryczne, warsztaty dla nauczycieli, liderów i trenerów. →

Dr hab. Dorota Pauluk, prof. UJ jest pedagożką i psycholożką. Pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej naukowe zainteresowania oscylują wokół: pedagogiki szkoły wyższej (ukryte programy, teorie oceniania, ocenianie wspierające uczenie się i rozwój OWUiR), psychologii edukacji, edukacji seksualnej (historia przedmiotu, problematyka ról kobiecych, płci/gender).

Dorota Pauluk przygotuje wykład  nt. "Rola i znaczenie informacji zwrotnej w praktyce oceniania akademickiego”

Prof. APS, pracuje w Katedrze Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Prowadzi badania naukowe z zakresu refleksyjności, dostrzegając w tej kategorii największy potencjał edukacyjny człowieka. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych  skoncentrowanych wokół teoretycznych i empirycznych analizy refleksyjności. Jej prace utrzymane są w nurcie ponowoczesnego myślenia o edukacji, a najnowsza monografia nosi tytuł: Poszukiwanie refleksyjności w edukacji (2019). →

nauczyciel mianowany, polonista, wychowawca, egzaminator maturalny. Prywatnie: pasjonatka fotografii, przyrody i sztuk plastycznych. →

Matematyczka, propagatorka oceniania kształtującego w Polsce

Była pracowniczką naukową Politechniki Warszawskiej, dyrektorką szkoły i nauczycielką matematyki. Od 23 lat związana z Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie jest ekspertką oceniania kształtującego w programie Szkoła Ucząca Się. Autorka wielu artykułów i książek dla nauczycieli o ocenienia kształtującym. Prowadzi stronę internetową: www.oknauczanie.pl i blog – https://osswiata.ceo.org.pl/

 

Polonistka, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogika. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli UG.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół dydaktyki, oceniania szkolnego i diagnostyki edukacyjnej. Autorka książki: „Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami” i wielu artykułów naukowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności